پایگاه اطلاع رسانی آیت الله احمد فرخ فال
 • برنامه دروس آیت الله فرخ فال در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

  برنامه دروس آیت الله فرخ فال در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 • قائم مقام جدید مدیر حوزه‌های علمیه منصوب شد

  قائم مقام جدید مدیر حوزه‌های علمیه منصوب شد
 • رونمایی از اثر متأخر استاد، با عنوان «دایرة المعارف ارتباطات و تعاملات خدا، انسان و جهان» در 20 جلد

  رونمایی از اثر متأخر استاد، با عنوان «دایرة المعارف ارتباطات و تعاملات خدا، انسان و جهان» در 20 جلد
 • زندگی زیر خط فقر طلاب همنوا بودن با اقشار ضعیف جامعه است

  زندگی زیر خط فقر طلاب همنوا بودن با اقشار ضعیف جامعه است
 • میدان مجاهدت، تضمین کننده حرف و برنامه دیپلماسی است

  میدان مجاهدت، تضمین کننده حرف و برنامه دیپلماسی است

جدیدترین اخبار

دائره المعارف ارتباطات و تعاملات