پایگاه اطلاع رسانی آیت الله احمد فرخ فال

دیدار مدیران وقت اداره آموزش و پرورش قم با آیت الله فرخ فال