پایگاه اطلاع رسانی آیت الله احمد فرخ فال

جلسه توجيهی با ائمه جماعات دبيرستان‌های قم در مورد آزمون پذیرش در حوزه علمیه