پایگاه اطلاع رسانی آیت الله احمد فرخ فال

بازدید آیت الله فرخ فال از محل برگزاری امتحانات سطوح عالي حوزه علمیه قم